University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of December 26, 1863, page 2

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1863-2

byli-li všecky s vystěhovalci, než z Bremerhafu je-
ly dva na jednom byli samy Němcy, a na druhym
my sme byli zmíchaný, jelo s náma šest familií
Čechů z Kutné Hory, ostatek samý Němci, bylo
nás několik přes čtyry sta duší. Druhý den to
s námi začalo tak nepříjemně kolíbat, že jsme
ani usnout nemohli, ale zrovna více než po-
lovic nás dávilo neb vrhlo, a matrozy t.j.
Šífaři přibíjeli a přivazovali kysny k slou-
pům, by se nepřevraceli, tu v nás teprv hr-
klo myslíce, že mnohem horší doby nás potkaji,
ale díky Bohu dobře se nám plůlo, vždy ale deň
neb dva to s námi houpalo, a zas to šlo rov
ně, to trvalo půl třetí Neděle, a pak se nám
to až nakonec hezky plůlo, mě můj špatný
žalůdek a nátura trápili půl čtvrtý Neděle,
že sem nic nejedl, a jak sem hlavu zdvih, šla
se mnou kolem, a žalůdek se mně převracel
a pak už sem tomu zvyk a šmakovalo mně jíst,
Francek taky byl darebný, ale né tak dlouho,
Anna a Krystýna taky byli asy čtyry dní dare
Bný, ale předce nevrhli ani víc nestonali, Jo-
zífek a Anička taky pořád vrhli. A tak to do-
pádá na Šífě, je tam strach, a smrad, žížen a
hlad, Žížni a hladu mohlo by se trochu vyho-
věti, já to mám za zlé prvnějším, že nám to
dobře nezdělili, a na poslední dopis můj mě
neodepsali. O Zderazkým posvícení v sobotu
sme nafasovali bilích cvíbochů ty nám
tak šmakovali jako vám ty koláče. Jel s námi

they all carried emigrants, but of the two sailing from Bremerhaven
one was full of Germans , the other
had a mix of passengers; there were six families
of Bohemians from Kutná Hora, the rest were all Germans.
There were over four hundred souls on our ship. The next day
it began to rock us so unpleasantly that we
could not fall asleep, and just over half
of us were choking or throwing up.   The crew,
or sailors, were nailing and tying down the luggage chests to the posts
to prevent them from tipping over.   It then first
occurred to us that much worse times are awaiting us,
but thanks to God the voyage was good.  But there was always a day
or two when it was rocky, and then it was calm again.
This lasted for two and a half weeks, and then it was
fine all the way till the end.  My weak
stomach and constitution were giving me troubles for three and a half weeks.
So much so that I could not eat, and as soon as I raised my head, it
started spinning, and my stomach was turning,
but then I got used to it and food tasted good again.
Francek was also in bad shape, although not as long.
Anna and Krystýna were also down for about four days,
but at least they were not throwing up or were not too sick.
Jozífek and Anička were throwing up constantly. That is how
it is on a ship, there is fear and stench, thirst and
hunger. Thirst and hunger one could have helped,
but I am disgruntled over the fact that those who have gone before us
did not tell us well enough about it, and they never replied to my last
letter. On the anniversary of the Zderaz church consecration, it was Saturday.
White loaves of bread were passed out to us, and they
tasted as good to us as the holiday pastries to you. There was

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

 

 

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.