University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of December 26, 1863, page 3

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1863-3

námi jeden s harmonykou právě tu Neděli mě-
li matrozy (Šífaři) po třetí muzyku, tancovali a
Němcy s níma neb oni sy z ničeho nic neďáli, když
se kysny váleli a voda do Šífu špráchala jen se to-
mu smáli. Ono se není potřeba tak bát, neb je v-
šecko tak zřízený že se tak lehko žádné nebezpečí ne-
stane, a Boží mocy se nikdo nikde nevyhne. Co nás
jelo neumřelo jen Mlejnkoj děvče, a jednomu
Němcoj. Koštuje hodnej plachetní Šíf že by
celou Zderaz koupil, a ty Dam šífy kolikrát to-
lik, a je takových Šífů zvlašť v Nev Yorku na
sta. O Zderazkým malím posvícení sme při-
razyli k břehu žádanému a tam sme stáli za-
kotvení 24 hodin tu sme se teprv nemohli
dost nadivit těm Damšífum, jak po ty vodě
průdčej jak železnice jezdili, a zrovna každý
zapoměl na trápení, a mnozí skákali radostí
když rovnou zemi, a na ní tak krasné veliké
Město spatři. Cesta na vodě nám trvala čty-
řicet dní. Po Ameryce sme jeli šest dní po
železnícy. Když sme přijeli do Cikajo to je
velmi velike obchodní město jde tam želez-
nice ze sedumnácti stran, a je tam už přes
jedno sto sedumdesat pět tisyc duší samých Če-
chů v něm. Dvacátého Října ráno šta-
stně jse do Cídr rapid přijeli. Jankovi
měli muzyku Honzyk tam vez bečky od piva,
tak zrovna ten den sme se s ním dostali, a hned
pro nás strojili posvícení, maj pěkný sta-
vení tři seknice, kolik Koňů, kolik parů olu,
krav a prasat hromadu, maj se tůze dobře,
 a pozdravujov všecky sve přátele nastokrát,
Roušar jak se dověděl že jsme tam tak pro nas 

a fellow travelling with us who had a concertina. On that Sunday
the sailors were having their third music party.  They were dancing,and
the German passengers with them, for they feared nothing even when
the luggage chests were rolling about and water was splashing into the ship.
They were just laughing. Well, there is no need to be afraid, for
everything is arranged in such a way that no danger can come up easily,
and no one can escape God’s will anyway. Among all of us aboard
no one died except the Mlejnek’s girl and also one of
the German’s. A good sailing ship costs as much as
the entire village of Zderaz, and steamships much more than that,
and there are hundreds of those ships, especially in New York.
On the day of the smaller consecration holiday in Zderaz we
reached the desired shore, and there we remained at
anchor for 24 hours.  Then we really could not stop
wondering at the steamships, moving on the water
faster than trains on rails.  Everyone
had forgotten about their suffering, and many were jumping with joy
when they saw the flat ground and the beautiful huge
city. Our sea voyage lasted forty
days. Then we travelled six days in America
by rail. We arrived in Chicago, which is
a very large trading city – the railroads reach it
from seventeen directions, and there are already over
one hundred and seventy-five thousand souls, all Czechs,
living there. On the morning of October 20th,
we safely reached Cedar Rapids. The Jankas
were going to have a music party.  Honzik was delivering beer barrels,
so we were able to get a ride with him, and at once
they prepared a feast for us.  They have
a nice house, three rooms, and so many horses and ox teams,
cows and a lot of pigs.  They are doing very well,
and they are sending a hundred greetings to all their friends.
When Roušar learned that we were there he

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

 

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.