University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of December 26, 1863, page 4

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1863-4

nas přijel zrovna druhy den a zas sme se měli do-
Bře, a máme pořad. Letos Roušarovi přišli o dvě
Kobyli skrz říběcy, maj take hezký stavení, jednu
Kobylu, jedn říbě, a tři mezky, ty jsou pevnější na
Tah a dražší jak koně, a vzdrží až sto let, hovězí-
ho dobytka maj devět kusů, prasat přes čtyřicet,
teď sme jich za jeden deň zabili na prodej čtrnáct,
tak jedno k druhému po pultřetím centě. Jozefoj
sem s Vítkem pomáhal stavět, ma juž taky devět
kusů hovězího dobytka. U Vítka sem taky byl,
u Benešu, u Odvárků, u Hromatků, jsou zdravý
a maj se dobře: všickni všecky sve přátele na-
stokrát pozdravujov, jsou od Roušarů vaších
deset míl. Tady okolo Roušara jsou samy Češi
a z blízka, jako Koráb z Borové, z Voldřiše Rolenc,
pozdravuje taky své přátele. Louvar a Ne-
tolický; Skutyčka a ostatek jiných vám ne-
známých. Anjličané jsou lide zvlášť upři-
mný a dobromyslný, jen když se s níma smlu-
vit může. Nemějte mě to za zle že vám tak
dlouho nepíšu neb sem myslel až se tady tro-
chu ohlednu, neb třeba koupím, ale ještě sem
nic nekoupil ono to dražší nebude s tou voj-
nou, je zde zlato u velke vážnosti, my sme v
Bremu dostali za sto zl. r: č. [rakouského čísla] 42 Ameryckých
zlatých dolaru, a zde o třetinu papíru by sme 
dostali víc, tak sme na tom o hromadu lepší
než když jeli Drahošovi, neb v Čechách to při-
platilo, a tady moc opadlo, a na penězích oni
nic nevydáli. Ta cela cesta z domova až
na místo s utratou stojí na jednu dorostlou
osobu as s půldruhým centem nákladu sto zl. r. č.

came to get us right away, and then we had a good time again
and we have ever since. This year the Roušars lost two
mares with colts.  They also have a large house, one mare,
one colt, and three mules.  They are stronger for pulling loads,
and more expensive than horses, and last up to a hundred years.
They have nine head of cattle and over forty pigs.
In one day we have just slaughtered fourteen of them for sale.
They each had two hundred fifty pounds (140 kilos).
Vítek and I helped Jozef with building the farm, he also has nine
head of cattle.  I have visited Vítek as well,
also the Beneš’s, Odvárkas, Hromatkas, they are all healthy
and well. They all send their hundreds of  greetings
 to their friends.  They are about ten miles (your style)
from the Roušars. The area around the Roušars here are is full of Czechs,
and from near you, such as Koráb from Borová, Rolenc from Voldříš,
he is also sending greetings to his friends. Louvar and Netolický;
Skutyčka and others who are unfamiliar to you.
The English are people especially honest
and good-natured when one can talk with them.
Do not blame me for not writing
for so long for  I thought I would first look around here,
maybe even buy something, but so far
I have not bought anything.  Prices will not go up
now with the war.  Gold is very well regarded here.
In Bremen we got 42 American gold dollars for one hundred Austrian guldens.
In paper we would get a third more
so we are by far better off
than when the Drahoš’s went, since the currency has become stronger in Bohemia
and weakened here.  So they did not make anything
on their money. The journey from home
all the way here cost about one hundred Austrian guldens
for one adult, with approximately one hundred fifty pounds of luggage (80 kilos).

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

 

 

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.