University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of December 26, 1863, page 5

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1863-5

r. č. a  mohlo by se ještě mnoho ušetřiti: protož
kdyžby někdo žádal vše mu vypíšu jak by se od
začatku až na konec říditi měl, což by mu né k
malemu prospěchu bylo. Abych vás koho zval,
to je velmi těžka věc, neb bez vlastního chtění, 
neb přání, marné jest vymahání, za 2. já
nevim, jestli by vás Bůh sem šťastně dovedl.
za 3.tí s vojnou jest to pořád stejný, teď Iowský
stát má dát 13300 mužů. Za 4te jestliby
se vám to tu jako mně líbilo, neb ta celá do-
brota, která vám tam schází, totiž dobré pod-
zemky a hromadu jich jest tež s mnohými ne-
příjemnostmi spojená. Abych vám psal vše-
cko jak to tady dopadá, musel bych mnoho jen ze
slišení, a víte že sou lide mnohého smejšlení,
ponechám sy to déle a zachovali mě Bůh při
životu a zdravi až jeden celý rok zde pobudu,
teprv vám prostředkem všecko oznámím, zatim
dle mého vědomí a svědomí, vám známo buď,
tady na hroznem okolí je zem podobná jak na
vavrových, ale kamynka v ní neuhlídate, a
je na dobrým gruntě, místama až na dvě sá-
hy dobra země. Všecko zde roste, a zem nová
se tu lehko zděla, neb to nezdělávaj žádne lesy,
jen pěkný luka. Prelie to je takový veliký
pluh a zapřáhne se štyry páry olů, a v červ-
nu neb v červency se to zvoře, ten čas pry
tu je velké horko ono to tak projme, že do toho
zjara zrovna sejou pšenicy, všeho se tu míň
vysíje a o mnoho to víc sype. Delaj tady a
mlátěj všecko mašinama. Roušar má ta-
ky mašinu na sekání se sousedem. Dobytek jim zde
moc práce nedá, v letě ma ještě dost pastvy, a v zimě

One could do it for even less than that.
So, if anybody asks, I will write everything
from the beginning to the end, how to arrange things
to great benefit. To invite you to join us here –
that is a very difficult thing because without your own desire
or wish, all convincing is in vain.  Second, I do not
know whether God would bring you here safely.
Third, it is still the same here with the war, the state of Iowa
is required to send 13,300 men. Fourth, not sure
whether you would like it here as much as I do
for all of the good things that you are lacking, such as
good land in great abundance, come also with
many difficulties.  To describe how everything
works here,  I would have to write much
only based on hearsay, and you know that people are of many different opinions,
so  I will allow myself some time and, God willing,
if  I can stay alive and healthy here for one entire year,
I will relate everything  to you then.
For now, I will try my best according to my knowledge and conscience.
In the vast surrounding area here, the land is similar
to the fields of the Vávras, but you will not find a stone on it.
It is good ground, in some places up to
twelve feet of good soil. Everything grows here, and new soil
is easily broken here since there are no forests,
only nice meadows. The prairie is plowed by a big
plow pulled by four teams of oxen.
It is done in June or July, that time is said to be
very hot.  It works so well that
in the spring they sow wheat directly in it.  Less seed is
needed here for everything, and it yields more. Everything here
is done by machines. Roušar also has
a cutting machine together with his neighbor. Cattle
does not require much, there is enough to graze on in the summer.

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

 

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.