University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of December 26, 1863, page 6

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1863-6

zimě zase ohryzá slamu kokořičnou. Dobytek hově-
zí má zde každý na zymu venku, pro koně maj
předc maštale. Čas je tu velmi divný, hned
hrozná zyma a dost sněhu, a zase to pustí, ale vě-
try jsou tu prudší, neb tu nejsou tak vysoké hory,
tak má velký rozvod, myň lesů. Dobytek je
tu všechen druh, a tak velky jako u vás, jen
kozu sem nikde neviděl, ale v některych Štá-
je taky maj, v tomhle Státě zvěř polní
je jinačí, srny tu nejsou, zajícy sou tu men-
ší, ale slepic neb bažantu je tu hromadu a
sou dražší jak domácí. V jiných Státech
zas je to jináč, neb Ameryka je náramně
veliká. Iovskej Stát je tak velký jak celý
Rakouský Císařství, a je takových Států 32.
A ještě se nachází místa pro celé Státy. Tak
kdyby se sem celá Evropa ostěhovala, předce
tu tak husto nebude lidu jako u vás. Místa-
ma zase je moc lesů takových jako u vás, 
sou juž velmi staré a taky z toho dělaj pole,
ale jak? zapálej to a ono to vyhoří až do ko-
řena, toho sme moc viděli když sme jeli.
Kokšoj vyřiďte že sou tady mlejny jak pár-
ní, tak vodní, tak jako u vás pární zrych-
tovaný. Jest tady taky jeden česky Mlinař
a zrychtoval sy mlejn málo sem přivez, má
dost mletí a je juž hodně bohatý. Zde berou
jednou takové měřičné jak u vás. Pro děti
že nevím lepšího prostředku  jako kdo se sem
dostane, neb tady je práce velmi dobře place-
ná, a zde sy Řemeslník moc neodda od nádenníka

And in the winter they can be fed corn straw.  Cattle are
always kept outside during the winter, but for horses
there are stables. The weather is very strange here, at one moment
terrible cold and lots of snow, then suddenly there is a thaw.  But
the winds are stronger here since there are no high mountains,
wind can blow freely, and there are fewer forests as well. Cattle
of all kinds can be found here and as big as yours.  Only
I have not seen goats yet, but they do raise them
in some states.  In this state the wild game is
different, no deer, hares are smaller,
but pheasants and partridges are plentiful
and they are more expensive than farm raised poultry. In other states
it is all different, for America is very
large. The state of Iowa is as large as the entire
Austrian empire, and there are 32 such states.
And there is still room for entire new states. So
if all of Europe moved here, it still
would not be as crowded as it is for you. 
In some places there are forests just like yours,
they are very old and now being turned into fields as well.
But how? They are set on fire and the wood burns all the way
to the roots.  We saw a lot of this on the way here.
Tell Koks that there are mills here,
both steam- and water-powered, working the same way as your steam-mills.
There is also a Czech miller nearby
who has set up a mill although he did not come here with much.
There is a lot of work for him around here so he is rather wealthy.  They
charge twice as much for milling here as they do in your country.
I can’t think of a better way for children but to come here,
since work is paid very well here.
A craftsman does not earn all that much more than laborer.

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

 

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.