University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of December 26, 1863, page 7

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1863-7

ka, nádeník má zymního času 1. zl. r. č. Letního 2. Ve žní
až 3 zl. ke zdravě.  Chasník 17ti letý když se dá
na jakékoli Řemeslo, dostane první rok sto zlatých
druhý 150 a třetí 200 zl. Holka dostane v Městě
150 zl. A neděla nic jiného než pere a čistí Dům, a
Na zdravu se má velmi dobře. Zde ženský choděj
v dlouhých šatech, a v čepicích neb kloboukach,
řádný pacholek tady má 200 zl. A tak nemáme
nad čim naříkat, nýbrž se radovat. Abych to zkrá-
til, pro lid rolnický, zvlašť pracovitý, je tu o mno-
ho lepší než u vás, ženský ty tu maj kor dobře, ač
tady nemaj takové stavení, a nechoděj sy muští tak
skvostně zase maj tabuli, že kdyby u vás se tak chtěl
mít žeby ten gruntek jen na dva roky stačil, a tady
kdyby tak šetřili že by víc nahospodařili jak u vás.
Mímo živobytí je tu všecko jednou tak drahy jako
u vás. Za 1200 zl. r. č. zde koupí pěknou čtyrycítku
zdělanou se stavením. Kůň prostřední je tu za
200 zl. Vůl za 60 zl. Kráva 40 zl. Prase as třícen
tový 30 zl. Pšenice míra 3 zl. Korna 1 zl. 80 k. Ječ-
men 2 zl. 30. Oves 2 zl. Již nemám vám co psáti
tak pozdravuju Kopecky, a všecky přátele a ještě
vas jedenoukrát na stotisýckrát pozdravujem a lí-
báme, a vínšujem šťastlivý Nový rok, a jestli snad
některému z vás tento dopis náš prvním, a posledním
bude, zvlášť vý Otče stary, jak dle lidského smyšlení
snad blísky jest vám hrob složte šediny vaše v pokoji, a
těšte se že potomstvo vaše šťastného doje cíle, a že opět
po nedlouhem čase, Milí Pán Bůh spojí nás zase, s tim
psaní me končím, vás Bohu poroučím, a těším se
tou blahou nádějí, že po krátkem čase, k nám opět za-
vitaji, milovane řádky vaše.
Jozef a Anna Kostlán, a Franc Kostlan.
Krystýna Janko.

A laborer earns 1 Austrian gulden during the winter, 2 in the summer. During harvest
up to 3 guldens plus meals. When a 17-year-old lad goes into
any trade, the first year he gets one hundred guldens,
150 the second year, and 200 the third year.  A girl can go to the city
and earn 150 guldens. She does not do anything besides laundry and housecleaning,
and she will get good food too. Women here
wear long dresses and hats or caps.
A regular farm hand makes 200 guldens. So we can’t
really complain, we should rather be joyful. To make a long story short
for farmers, especially those who work hard, it is much
better here than in your land.  Women have it especially nice here,
although they do not have a house as large, and men are not dressed
as fancifully, they do have a table with food that would be hard to get in your land.
And if someone would want to have a life like here,
their farm could only support it for two years.  If people here were as frugal,
they could save more here than there.
Except for food, everything is twice as expensive here.
For about 1200 Austrian guldens, one can get a nice 40-acre farm
with cultivated land and a house. An average horse is
200 guldens, ox 60, cow 40. A three hundred pound pig (170 kg)
costs 30 guldens.  A measure of wheat (94 liters) is 3 guldens, corn 1.80,
barley 2.30, oats 2. I do not have more to write,
so I am greeting the Kopeckýs and all friends.
One more time we are sending you one hundred thousand greetings
and kisses and wishing you a happy new year.  And if
perhaps this letter is for some of you our first and last,
especially you, our old father, since according to human understanding
your grave is perhaps drawing nearer, so rest your gray head in peace
and take consolation in your descendants reaching their happy destinations,
and hope that after not too long a time our dear God will re-unite us.
I will end my letter with that.  I am leaving you to God and console myself
in the hope that in a short time your dear written lines will reach us again.
Jozef and Anna Kostlán, Franc Kostlán.
Krystýna Janko.

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

 

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.