University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of December 26, 1863, page 8

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1863-8

Naboženství jest tady kolikere, ale nejvíce Evan-
Jelicke, Katolicke asy tak jak u vás Židovské. Žád-
Nému se však nepřekáží, může každý jak chce Boha
Chvaliti, mý chodíme do Enjlického Kostela ale
Od poledne, nebo dopoledne maj Enjličane. Rou-
šaroví též choděj s námi, a tuhle tam přijela
Beneška taky tam byla. Svátky výroční tu svě-
Tějí jen první den Nový rok, a neděle, a jiné
Svátky žádné. Mý tu máme kazatele z Mora-
Vy ňákého Kůna, je to muž moudrý a vymlu-
Vný, tak že v mnohem převyšuje vašeho. Do
Kostela máme jen hodinu cesty.
Kantoroj Jarošovskýmu vyřiďte že pro něj zde
žádná vyhlídka nejni že zde žádné české školi zaklá-
dati se nebudou, leč by se k jinému životu odhodlal.
Tebe sestro prosym dej mě vědět jak ste se rozešli 
S Otcem Jarošovským, a co vám cestou říkal, a jestli
sami nebudou nám dat chtět o sobě jakou zpravu
předce nám ty pověz jak se jim vede. Též pozdra-
vuju vincu kde jea jak se ma, zval bych tě za sebou
a byla by to má první žádost abych se s tebou shle-
dal, ale teď ještě ale rok počkám až jak to s tov
vojnou dopadne, a ja zatim se usydlím abyste mohli
zrovna ke mně přijet. Jestli že ste jakou slzu pro
nás vylíli, již osušte oči vaše nam se jistě dobře
 stalo,a budeli Bůh chtíti, a dá se nám sjíti, teprv
sobě povíme, co teď v sobě tajíme, a tak buďte
všickni zdravi, a mějte se dobře, Pán s vámi
Jozef Kostlán
Jestliže vám Bušek jake psaní poslal toho sy
ani nevšímejte neb není tak, ale až já budu
vidět jak to tady je, já vám to lepší povim.   

Religion is of multiple varieties here, but mostly
Evangelical (Protestant), Catholic believers are as numerous as Jewish in your land.
No one is prevented from worshipping in their own way, everyone can
praise God the way they want. We go to an English church
but in the afternoon since the English go in the morning.
The Roušars go there with us, and the other day
Mrs. Beneš was there also. The only holidays celebrated here
are the first day on New Year’s and Sundays,
no other holidays. There is a preacher here
from Moravia, a certain Kůn, he is a wise man and
a good orator, so in many ways he is above your pastor.
The church is about one hour away.
Tell teacher Jarošovský that there are not many
prospects for him here, for there will not be any Czech schools
established here – unless he would like to start another life.
And you sister, please let me know how you parted
with father Jarošovský and what he told you on the way
and if they would not like to send us some news.
Please tell us how they are doing.  I am also greeting
Vince, wherever he is and how he is doing.  I would invite you here,
for my first wish would be to see you again.
But now I’d rather wait to see how
it is going to end up with the war.  Meanwhile I will settle down so that
you could come and join me. If you have shed any tears
for us, you can dry your eyes now.  It’s been going well for us,
and if it is God’s will for us to meet again, then
we will talk about what we are holding in secret now.  Therefore
I wish you all good health and be well, may the Lord be with you.
Jozef Kostlan
If Busek has sent a letter to you
do not pay too much attention to it since it is not as he says.  When I get a good idea of how things are here, I will tell you better than that.

f

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next

 

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.