University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of March 9, 1865, page 1

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1865-1

V Linn Kounty 9/3  1865. Toto psaní sem obdržel dne 3. Dubna

Milovaný Přátele a krajani! Timto vám podruhé
Známo činím, že jsem od vás mně milé psaní obdržel  2
Července 1864. na ktere sem vám tot osamé, krom co 
měnicího se změnilo odeslal. Uznávám to za velikou po-
vinnost bych přání vašemu za dost učinil, a vám muj
stav i veškerého zdejšího života, dle mého vědomí, a svě-
domí náležitě oznámil. Co se mně a mé rodiny která se
právě na Nový Rok o jednoho synáčka jmenem Frantí-
šek rozmnožila, jsem docela zdráv, a ještě tak po vůli se
mi vede. Co sem měl tu čtyřicítku po zasetí sem prodal,
(a tak ja sem žádnou ourodu nesklidil,) neb sem zdejšímu
Hospodářství lépe vyrozuměl, a syce že v nových půdách
o mnoho víc se daří – a zase sem zrovna koupil 80 agrů
neb 174 mír pěkných prelí neb luk , s kterých bude pě-
kné pole, a mezy ním krásná louka, mám 33. Akry
zvorané do těch už co nevídět budu syt as 38 Bušlů
Pšenice. Plot budu mít juž navezený, jen ho stavět,
Koupil sem 5 agrů mladého lesa za 150 Dolarů, za kobylu
Sem zhandloval pár řádných volů, a máme dvě krávy u
jedny juž máme tele, stavení mám syce male as 7 ½ lok-
te dlouhy a 7 loket široký, a vedle přístěnek za půl sek-
níce, měke podlahy pěkné, y měky šindel, juž sem to zase
moh prodat za 1800 set dolarů, tak že bych předce víc
než jednou tolik jmění měl než když sem přijel; tedy
já jsem zde nad míru spokojen více než sem se nadál:
nebo budu moct mít hojnost všeho dobytka,a jemu y
mně hojného tak řka pojíštěného živobytí, (a k tomu
mě milou svobodu). Kdybych se nadíti mohl že tak ja-
ko já spokojení budete: řekl bych pojeďte – než jak
je lidské domnění, mohli byste snad někdy někdo řícy
že sem pro ňáký zysk to učinil, ó nikoli! toho se při mně
nenalezá – tehdy to vaší vlastní vůli zanechávám.
A jak to zde vypadá co věrný krajan k vlasti, na tož
k přátelům svým které jsem upřimně miloval – než
msta lidská která se jen pouze skrze jakou víte ženu stala

My beloved friends and fellow-countrymen! This is my second
note to you that I received your last letter with delight on
July 2, 1864. I replied to it with the same as here, except for
what has since changed. I recognize it as my urgent
duty to fulfill your wish that I relay to you
my situation as well as that of all life here, according to my knowledge
and conscience. As for myself and my family which
became larger exactly on New Year’s by one son bearing the name
Frantisek, I am fairly healthy and my life is going
as I would wish. The forty acres that I used to have I sold after I had put the seed down
(so I have not brought any harvest in yet) because I have learned
more about agriculture here, namely that new soils
yield much better crops – and so I have just bought 80 acres again,
or 174 measuring in your units, all nice prairie or meadows which
will be turned into nice fields with nice meadows in-between. I have ploughed
33 acres where I will be sowing very soon, approximately 38 bushels of
wheat.  I have brought in fencing material, now I just need to start building.
I bought 5 acres of young forest for 150 dollars, the horse
I exchanged for a team of good oxen, and then we have two cows.  One
already has a calf.  My house is small, though, about 18 feet
long and 16 feet wide, and a small addition of about a half-room.
The floors are of nice soft wood, the shingles also.  I could already
sell it for 1800 dollars, which would make all my property
more than twice as much as what  I had when  I came here.
I can say that I am very happy here, more than I had expected.
For I will be able to have abundant cattle and enough
to support it as well as myself in a somewhat secure life (and additionally,
to have freedom which is  so dear to me. If I could expect that you
would be as happy here as I am,  I would say “Come” – but some
would perhaps think at some point
that I said so to gain something from it – oh, no!  No such thing
is true – so I will leave it to your will.
To describe life here, I spoke as a faithful fellow-countryman to my homeland,
not to mention my friends whom I sincerely loved – but
human revenge which came through a woman you know

Previous 1 2 3 4 5 Next

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.