University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of March 9, 1865, page 2

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1865-2

stala, mezy nás zrno koukole hodila, však snad ještě
doufám že lze ho udusyti; to sem vám měl za zle že
když ste to slišeli, mně ste to upřimně nezdělili,a zro-
vna na jinem to vyzvídali; kdybych se toho byl na-
dal že ten šilenec jemuž potom docela nic nebylo a
stroj jeho na mě mu se nepovedl, jest toho mínění
byl bych vám to zrovna psal, ale marne slova ne-
rad z ust přes tak vzdálenou cestu jež nejsem vstavu
ze jmena vypsati vynáším, tolik o tom pravím že mi
zde ani na mění, ani na cti ničeho nedovedli, na ně
pak Bohu pomsta odemně. Co se zdejší práce týká jest
v letě mužským co dělat o poli, ale je zde na všechnu prá-
cy dost mašim a šikovných strojů než u vás. Ploty tu dě-
laj koli na osum střevíců od sebe, na ně se přibijí po třech
prkynkách, neb tesach, kde maj y prasata puštěny po pěti
až po sedmi, neb dobytek zde žádný nepase: v letě je celý čas
na lukách tam má dost pastvy y vody jen večír příde
neb se přižene k dojení, a ráno zas jde pryč: v zymě
je v lantě u slámy. Takových krásných luk je tady
za námi hromadu tisyc Akrů které tak hned a možná
nikdy k prodeji nepřijdou, neb je to vzdálený od lesu a
na ty prele je to kolem lesa málo aby se mohli oplotovat,
neb již teď někteří maj víc než vaší míli do lesa. Já
mám as půl míle. A dokud se neoplotuje je to jako
obecní. Lesy tu sou Dubove, někde byli duby y černý,
Ořechy hykorové, paroky, jasany, jilmy, lípy, osyky, to je
Vše zmíchaný; je tady v předních Státech dost měke-
ho lesa jako u vás, z kterého hotové k stavbě sem dováže-
ji: Šindele 1000 kvadratních střevíců za 8 dolarů, tež
tolik prken špuntovaných, ohoblovaných 58 dolarů
prkynka slabé nataflování 38 dolarů: za Zlato je to
opolovic lacynější. Může tady stavení jako v Čechách
vystavět, z dříví neb z Cyhel, ale kamena je v tomhle
okolí velmi málo, jen že o hromadu víc koštuje než
u vás, ale také není takového potřeby, Stodoli a chlí-
vy zde ani dvory zavřite nejsou jen prokoně před-cy

threw a seed of weed between us, although I hope
that it is still possible to choke it off. I held it against you that
when you heard it you did not tell me directly and
inquired with others. Had I only known that
the madman who had no business in it
and whose plot against me failed was of that opinion,
I would have written to you, but I do not like to
let words out of my mouth unnecessarily over such a long distance
that I cannot even describe.  Suffice it to say that
they did not succeed in affecting any revenge on my property or honor here,
 and  I will let God pay them back for me. Regarding working conditions here,
during the summer, men work in the fields, although for all kinds of work
there are machines here and handy tools, more than on your farms. Fence posts
are planted 8 feet apart, with three boards in-between,
they let five or seven pigs in there.
No one is watching the animals in the pastures – in the summer
they are out in the meadows with enough to graze on and drink, only in the evening do
the animals return or they are forced back for milking, but in the morning they are out again.
In the winter animals are inside in the barns near the hay. There are beautiful pastures here,
thousands of acres behind our house which will not be sold any time soon
or perhaps ever because it is too far from the woods
and there are too few forests to be able to build fences around the prairie.
Because even now some are further than one of your miles from wooded areas,
it is about half a mile for me. And until there is a fence around it,
it is considered public land. There are oak forests, some were red oaks,
there is  hickory, PAROKY ???, ash, elm, linden, aspen, it is
all mixed.  In the states around, there is much soft wood
just like in your forests.  They ship it here ready for building.
Shingles cost 8 dollars for 1000 square feet, the same
amount of boards, planed and straight-lined, costs 58 dollars
thin boards for painting are 38 dollars, when paying with gold
it costs half of that. One can build a house just as in Bohemia here,
either wood or brick, but stone is scarce
in this area and is much more expensive than
for you.  But there is no great need for it, barns and cotes
or  farm yards are not enclosed, only for horses

Previous 1 2 3 4 5 Next

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.