University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of March 9, 1865, page 4

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1865-4

ač je zde tež dost lidu pobožného, a jak kdo chce tak může
dělat, je zde přístup každému, k tomu žádný nucen ani
zdržován není, než jak jeho vlastní rozům o tom sou-
dí. Konečně nejsem v stavu vám zejmena všecky
poměry od slova k slovů vypsat: ještě tolik řeknu
co já zde zustávám, a za dobré y spravedlivé býti uz-
návám. Předně : že tady chudý jako bohatý stejně
vážen: za druhé: že tady Člověk tež před Člověkem
proti vůli, a svědomí svému kořit se nemusý. Za
třetí : Kdyžby tu Člověk buď vlastní vinou, neb
dupuštěním Božím o všecko mění přišel, zase sy ke
všemu pomůže. Za 4te : že tady Člověk mínění
svá veřejně y skrze svobodotisk ohlásyt může. Páte  
že tady žádný na ramenách svých mosyt nemusý, neb
je tu hojnost dobytka k tomu: Pročež se často rozpo-
mínám na ty chudé bratry které jako lid Izraelský
v domě služby upí, a nemají žádné náděje k vysvo-
bození : kdybych mohl jako Mojžíš vysušiti to veliké  
Moře : aneb měl tolik peněz od převozů jim zaplatit,
nelitoval bych ničeho : aniž bych se bál jakého rep-
tání od nich : Tehdy vám toto zdejší okolí jako v zr-
cadle okazujy : jak samí znáte tak delejte – Já však
z bratrskou laskou, radou, i možnou pomocí chcy vás
uvítati. S tou též láskou já vás i z manželkou na-
stokrát pozdravuju, a doufám v Boha že vás při Ži-
votu a dobrém zdravi psaní mé natrefí. Tisyceré
pozdravení odemně a od Karla Hromátky od kterého
sem právě taky zaroveň stou cedulkou od Mokrejše
psaní obdržel, na vás milovaný Otče! děkuju vám
nastokrát za dobré vychování , za všecku starost již
ste pro mně učinil, veliká má touha bylaby vás je-
ště jednou očitě spatřit, kdyby vám v tom stáří va-
še nebránilo,  kterém vás mnohá utrpení potká-
vají, a  snad konec zemského putování se blíží – Nesu vám

Although there are many devout people here, but each according to their taste
can decide what to do, no one is forced to
or prevented from doing anything, everyone can listen to their own reasoning.
I am not able now to describe everything here
in detail – but  I would like to say this much:
As long as I am here, I will always consider good and fair
especially this: a poor man gets the same respect as a wealthy one.
Second: No person has to bow to another person
against their will or conscience.
Third: If someone – through his or her own fault or
God willing – lost all property, then such person
could get everything back again through hard work. Fourth: Everyone
can publicly express their opinions in the free press. Fifth:
No one has to carry loads on their shoulders here for
there is an abundance of cattle that can do the work. It often makes me remember
those poor brothers of ours who – like the people of Israel –
suffer under the yoke of servitude with no hope of being freed.
If I could – like Moses – dry out the great
sea or if I had enough money to buy passage for them all,
I would spare nothing, nor would I fear their
complaining of any sort. So this is how I am trying to show you the world here
like in a mirror – but you do as you are best able. No matter what, 
I want to welcome you with brotherly love, advice and any possible
assistance.  With my wife, I am sending a hundred 
greetings, hoping that God will grant my letter to find you
alive and in good health. Thousands of greetings
from myself and Karel Hromatka, who
delivered your letter along with the card from Mokrejs.
To you, beloved father, many thanks
for the good upbringing you gave me, all your care
that you provided.  It is my great desire that
 I could see you one more time with my eyes, if your old age
did not prevent that from happening, now that many sufferings
descend upon you, and perhaps the end of your journey on this earth is approaching.

Previous 1 2 3 4 5 Next

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.