University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Jozef Kostlan, letter of March 9, 1865, page 5

Digital copy of original letter Transcription Translation from Czech into English
1865-5

vám poselství které vám v trapných šedinách myšlen-
ku uspokojujicí může přinesti. Předně že bratra své-
ho kromě vůle jeho nikdy neopustím; druhé: vám
přeju a žádám za šťastné a blahoslavené skončení,
což když Pan Bůh bude chtít a stane se. Třetí: Ce-
lou osadu snážně za to žádám za prokázání křesťan-
ské lásky a doprovození k hrobu pro odplatu věčnou:
Já pak žehnám prach váš v pokojné odpočinutí,
až ke dní slavného vzkřísení, a k šťastnému se nám
shledání; stim me slzami kropené psaní třesoucí
rukou, a obtíženým Srdcem končím, vás všecky
dálšímu řízení Všemohoucího Boha poroučím :
zustávám váš věrný syn, bratr, přítel, a vla-
stenec do tmavého hrobu.     Jozef Kostlán
Připomenutí: kdybyste jeti chtěli, ještě mně dřív
pište a ženske šaty tam šit nedávejte, ani obuje moc
sy neberte, co jiného pak bych vám teprv vypsal.
Tež vás všecky pozdravuje vaclav Kuřík, který se
stal mým švajrem : jsou s Krystynou tu Neděli
před ostatky řádně oddaný, a jsou  tak řka od přistěho-  
vání jeho u nás, Pozdravujou též sve rodiče a
všecky přátele. Též toto psaní dejte přečíst Pan tá-
toj Jarošovskýmu jestli bude chtít.

Proto psaní nevyplacím neb sem poprve vyplatil a nedostali ste ho.  

I am bringing a message to you that can bring you
consolation to your troubled gray head. First of all,  I will
never abandon my brother unless he wishes me to do so. Second:
I wish you and pray for happy and blessed ending
which will happen Lord God willing. Third:
I beg the entire village to show Christian love
and accompany you to your grave to receive eternal reward.
I finally bless your dust and pray for its peaceful rest
until the day of glorious resurrection when we all meet
each other again. With this  I end my letter sprinkled with tears, with a shaking
hand and heavy heart leaving you all
to the guidance of our Almighty God.
I remain your faithful son, brother, friend, and
loyal son of my homeland until the dark grave accepts me. Jozef Kostlan

Reminder: If you decide you would like to come, please write to me
in advance.  Do not have women’s clothing made there, and do not bring
many shoes, the rest I would write to you then.
I am also sending greetings from Vaclav Kurik, who has become
my brother-in-law. He and Krystyna were married on Sunday
before the Holy Remains Feast.  They have lived with us
almost since the time he came over. They also send greetings to their parents
and all friends. Please let Mr. Jarosovsky read
this letter if he would like that.         
I am not putting stamps on the letter since I had bought them for my previous letter,
and you did not receive it.

Previous 1 2 3 4 5 Next

 


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.