University of Minnesota
Digitizing Immigrant Letters

Mike Vukasinovich - letter from his mother, date illegible (No. 3)

u Plavnicama 29/ [?…ink smeared]

Dobila sam list dasam prvo em nebi teleta prodala pošto nije nužno bilo štomi je trebalo za kosce platiti i druge tezake koji mi trebaju pošto ja ama nemorem radit ozdravila nisam baš ne ležim logom u krevetu nešto bi i radila al sam na noge oboljela a skupi su težaki mislise za ranom jedan dan težak 12 forinti a kosci mal 100 forinta ati ne od lucivaš kad ceš kucši dasi sam radiš i dati pomo | žem nešto dok sam živa

[new page]

Ati znaš što prvo trebaš dok kuci dodeš da si kupiš raznu marvu tosu muke bes toa biti tko placa privoz tu se nemože namoci novaca u ovoj velikoj skupoci ako ti to nemožeš i nisi prišparo dasi možeš kupiti pošto razne marše nije za stotine nego se mora na iljade brojiti ovde iti ajde kuci svejdno a micmo prodat onu zemlju za jelickom moremo je prodat svaki cas za šest 6 iljada forinta ako neceš tako valjda ceš imat zašt kola kupit ako Bog uzdriži u zdravlju jake su krave pa na njima radi i više ljudi na kravama radi

[new page]

Pasi promisli ili si odlucivaš kuci piši mi cim privo pa nebi onda pogodila nikog u kucu nebi nikakva sjetva bila ako od lucivaš da dola žiš zašto da imamo posla koji bii posijo u jesen i za sade ti više ništa nemogu reci nego promisli ovo štoti govorim i piši cim prvo i piši el znaš za onoga ujakovog barabu koji se nejavi vec par godina ako je de živ

[new page]

A štomi pišeš za svoje iza moje neprijatelje ja tebe nezov kuci dati skime posla imaš i svoje ruke mrljaš svatko ce na svoje doci ta vec ja tebe zovem dati mene živu zateceš daja tebi urucim ove moje teške žulje koje ja teško suzdržavam i od zla branim samo dati to imaš I sada opet više ništa nego molim te i pozdravljam da ti to izvršiš što sam ti rekla a misli se kako bi bilo daja umrem kob ti se podveze ove muke što ja imam sti sit […?] danas je svakome do sebe

 

In Plavnice 29 /[?…ink smeared]

I got the letter and if I had gotten it earlier I would not had sold the calf because it was necessary I needed to pay the mowers and other workers who I need because I cannot work I am not recovered and I do not sleep well in bed [ ležim logom u krevetu means to lie comfortably in bed, added MD] I would do something but I am now sick on my feet and workers are expensive it comes with food one day for a worker 12 forinti and mowers almost 100 forinti and you are not deciding when you will come home so that you can work on your own and for me to help you some while I am alive

[new page]

And you know what you need first when you come home to buy various cattle these are pains without which you cannot be who pays for transport [i.e., for carriers, added MD] cannot get enough money in this great cost if you cannot and have not saved to be able to buy various goods [unclear what marše means here, possibly a version of cattle ( marve ) or goods, added MD] not for hundreds but have to count in thousands here and you go to home nevertheless and we will sell the land behind jelicak [probably local toponymic, added MD] we can sell it any time for six 6 thousand forinti if you do not want then you may have some for which you can buy the cart and if God keeps in health our cows are strong and some people work with cows.

[new page]

So you think through and if you are deciding to come home write as soon as possible so I wouldn't agree to [lease the land, added MD] take anyone in the house and no sowing if you decided to come why to have work which you could sow in the fall and I cannot tell you anything more now but think about what I am telling you and write to me as soon and write whether you know anything about that uncle's riff-raff [rogue son, added MD] who has not been heard from for a few years if he is somewhere alive

[new page]

nd what you write for your and mine enemies I am not calling you home so that you have anything to do [with them, added MD] and soil your hands all will get what they deserve but I am calling you so that you can find me alive and for me to put in your hands these callous hands [she means her hands, added MD] which I keep with hardship and from evil defend so that you can have it and I ask for nothing but I ask you and implore [approximate translation of pozdravljam , which would be more “to welcome” to do something, added MD] you to do what I told you and think of how it would be if I died who would [ podveze – not clear what this means here, added MD] these pains I have with those …[word not legible, added MD] today each is for themselves [i.e., all are selfish, added MD]

Back to Vukasinovich main page


Back to Digitizing Immigrant Letters index page.