Czas Publishing Company, ca. 1925-1975

Immigration History Research Center
University of Minnesota

Abstract | Provenance/Processing | Biographical Sketch | Scope and Content | Preliminary Container List


Czas Publishing Company
Papers, ca. 1925-1975
2 linear feet
Preliminary Inventory

Abstract


Return to top.

Provenance/Processing

Acquired from: Kazimierz Zajac
Date received: October 1975
Acquired by: Frank Renkiewicz
Preliminary inventory prepared for the Internet by Volunteer Assistant Rynda Carlis, Student Assistant Ezalina Hamzah and Executive Secretary Cindy Herring in 2001.

Return to top.

Biographical Sketch


Return to top.

Scope and Content


Return to top.

Preliminary Container List

 
Box Folder Contents
1 1-5 Correspondence, ca. 1960-1975 (5 folders)
6 Korespondencja redakcji “Czas”
7 Korespondencja redakcji “Czas”
8-11 Korespondencja wychodzaca (4 folders)
12 Sprawozdanie Prezesa Polish War Relief, Inc.
13 Raport Delegata na Europe Rady Polonii Amerykanskiej. 1945-1946
14 Preliminary Summary of Report on Refugees and Displaced Persons: An Urgent United Nations Problem – by Pierce Williams
15 Sprawozdanie Zarzadu N. Y. Wydzialu Stanowego Kongresu Polonii Amerykanskiej zlozone na Walnym Zebraniu 8-go kwietnia 1956r.
16 Sprawozdanie Biura Kongresu Polonii Amerykanskiej w Waszyngtonie. Za czas od 1-go czerwca 1952 do 20-go maja 1956
17 Laws of the Polish American Council of the United States. Polish War Relief, Inc
18 Budget of American Relief for Poland to American Overseas Aid, Inc. 1948.
19 Raport Komisji Skladnicy i Zakupów zlozony przez Przewodniczacego Dr. B. L. Smykowskiego na Zjezdzie Rady Polonii Amerykanskiej, December 4-5, 1948, Buffalo, N. Y.
20 Rada Polonii Amerykanskiej — Wobec Sprawy Wysiedlenców. Franciszek X. Swietlik-Prezes Rady Polonii Amerykanskiej
21 Statistical Analysis of Report on Mission in Poland.
22 Sprawozdanie Prezesa Kongresu Polonii Am. Karola Rozmarka, 1956. Also included are lists of executives, directors, committees, speeches, addresses, programs, etc.
2 1 Konopnicka, Maria. Wybór nowel
2 Kuncewiczowa, Maria. Zmowa nieobecnych.
3 Kudlicki, Stanislaw. S la sk Opolski
4 Iwaniuk, Wacl aw. Czas Don Kichota-poezje.
5 Lenartowicz, Teofil. Wybór poezyj
6 Pirozynski, Marian. Ksztalcenie charakteru.
7 Weber, Henryk. Piec lat walki narodu polskiego pod okupacjaa niemiecka.
8 Maty, Helena. Stosunek czlowieka do Boga, religii i kosciola.
9 Kuncewicz, Jerzy. O pelne wyzwolenie czlowieka.
10 Liebich, Andrzej. Na obcej ziemi. Polskie Sily Zbrojne 1939-1945.
11 Norwid, Cyprian Kamil. Laur dojrzal y.
12 Wieniewski, Ignacy. Podstawy kultury polskiej.
13 Romanowiczowa, Zofia. Szklana kula.
14 Makuszynski, Kornel. Perly i wieprze.
15 Rodziewiczówna, Maria. Szary proch.
16 Zeromski, Stefan. Dla mlodziez y. “Sent to OMWL, 1982”.
17 Kaden-Bandrowski, Juliusz. Miasto mojej matki.
18 Kasprowicz, Jan. Ksie ga ubogich.
19 Sl owacki, Juliusz. Wiersze rózne. “Sent to OMWL, 1982”
20 Polska karza ca. W ogniu. Reportaze z Armii Krajowej.
21 Piekalkiewicz, Janusz. The Passion of Poland.
22 Kossobudzki, Józef, ed. The Catholic Book in Poland.
23 Janta, Aleksander. Widzenie wiary.
24 Piatkowski, Henryk. Kampania wrzesniowa w Polsce_1939.
25 Jehame-Wielopolska, Maria. Kryjaki.
26 Boguslawska, Teresa. Mogil  om i cieniom.
27 Marcinowska, Wita. Kroniki Generalnej Gubernii.
28 Malczewski, Antoni. Maria.
29 Conrad, Józef. Freja z siedmiu wysp.
30 Giergielewicz, Mieczyslaw. Drogi Mickiewicza.
31 Lechon, Jan. Historia o jednym chlopczyku i o jednym lotniku. “Sent to OMWL, 1982”
32 Suchodolski, Bohdan. Ska d i dokad idziemy.
33 Mora, Sylwester & Zwierniak, Piotr. Sprawiedliwosc sowiecka.
34 Aleksandrzak, Stanislaw. Z bliska i z daleka.
35 Pankszta, Eugeniusz. Zagadnienia kulturalne Ziem Zachodnich.
36 Baranowski, Walerian. Dokad ludzkos c da z  y ?
37 Grudzinski, Antoni. I Dywizja Pancerna.
38 Conrad, Joseph. Falk. Amy Foster. Jutro.
39 I Dywizja Pancerna. Polegli Na Poly Chwaly.
40 Polska karzaca.
41 Kruczynska, Joanna, ed. Polska a problem niemiecki.
42 “Witaj majowa jutrzenko.” Materialy do zorganizowania obchodu 3-go maja 1948.
43 Wytkniety kurs.
44 Po polskim wybrzezu.
45 Polski Zwiazek Zachodni. Problemy Luzyckie.
46 Polska Zachodnia
47 Przyjaciel Szkol y
48 Glos Polski-La Voz De Polonia
49 Daleki Wschód
50 Osadnik Na Ziemiach Zachodnich
51 Polska
52 Odrodzenie.
53 Polska Na Morzu.
54 Morze.
55 Okno Na S wiat
56 Plain Talk.
57 Przed Switem.
58 Ekonomista Polski-The Polish Economist.
59 Horyzonty.
60 Twórczos c.
61 Osadnik
62 Sport i Wychowanie Fizyczne
Also included are numerous publications by Zachodnia Agencja Prasowa, Poland. 

Return to top.

© 2004 by the Regents of the University of Minnesota.
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.
Questions about this page: Daniel Necas necas001@umn.edu
Trouble seeing the text? | Privacy Statement
Last modified: August 16, 2006